ضدیخ

ضدیخ یک افزودنی است که نقطه انجماد مایع مبتنی بر آب را کاهش می دهد. مخلوط ضد یخ برای

رسیدن به فرورفتگی نقطه انجماد برای محیط های سرد استفاده می شود.

ضدیخ های معمولی همچنین نقطه جوش مایع را افزایش می دهند و اجازه می دهند دمای مایع خنک

کننده بالاتر باشد.

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش دادن همه 2 نتیجه